Follow Us On

Jerzy Wierzbicki

Prezes PZPBM

Kontakt

  • +48 728 328 800
  • jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl
  • www.pzpbm.pl

Biogram

Mgr. inżynier mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia doktoranckie na SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca trzecią kadencję, Przewodniczący Grupy Scientific discussion group on eating quality w ramach UNECE Specialized Section on Standardization of Meat, Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny.

Inicjator systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program.

W latach 2006-2009 zaangażowany w procesie legislacyjnym ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych, nowatorskiej dla Polski. Inicjator i jeden z architektów porozumienia w branży – konsensusu zapewniającego rolnikom przewagę w zarządzaniu funduszami promocji. Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego I i II kadencji.

Inicjator i współautor sześcioletniego projektu badawczego o budżecie ponad 10 mln EUR.
Jest inicjatorem i współautorem Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny Polska Wołowina 2022, która została opracowana w gronie sześciu organizacji branżowych w konsultacji z MRiRW.
Jest autorem i współautorem kilkdziesięciu publikacji naukowych nt. rynku wołowiny, badań konsumenckich, systemów zapewniania jakości i standaryzacji.

Sesje i wystąpienia: