Follow Us On

Program Council

Members of the Program Council

Piotr Kraśnicki

Vice-president of the PZHiPBM (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego)

Tomasz Rasiński

Vice-president of the Polish Beef Association

Wiesław Pilch

Member the Board of the Polish Beef Association

DVM Jacek Łukaszewicz

CEO of the Polish National Veterinary Chamber - VII term (2017-2021)

Dr hab. Jacek Walczak

Head of the Department of Production Systems and Environment at Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Leszek Hądzlik

President of the Polish Federation of Cattle Breeders and Dairy Farmers

Zygmunt Jodko

CEO of the LZR (Lubuski Związek Rolników), Member of the FZPDiWR (Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych)

Tomasz Kubik

CEO of the Meat Plant Biernacki Ltd.

Marcin Sokołowski

Quality and Raw Material Sustainability Manager at OSI Food Solutions Poland Ltd.

Tomasz Kurpiewski

Sustainability Senior Manager at McDonald's Poland Ltd.

Piotr Antkowiak

Vice-president of the Agraimpex Ltd.

Marian Sikora

CEO of the FBZPR (Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych)

Member of the Presidium at COPA-COGECA

Mariusz Olejnik

CEO of the FZPDiWR (Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych)

Wiesław Różański

CEO of the Union of Producers and Employers of Meat Industry (UPEMI)

Janusz Rodziewicz

CEO of the SRW-RP (Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej)

Jacek Zarzecki

CEO of the PZHiPBM (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego)

Chairman of the Management Committee of the Beef Promotion Fund

Jerzy Wierzbicki

CEO of the Polish Beef Association

Chairman of the Copa Cogeca Promotion Working Group
Chairman of the Beef Sector Council