Follow Us On

Prelegenci

Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maciej Golubiewski

Szef Gabinetu Janusza Wojciechowskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rafał Romanowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego

Miguel Ángel Higuera

Przewodniczący Grupy Roboczej Dobrostan Zwierząt COPA COGECA

Dyrektor Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino)

Jerzy Wierzbicki

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca
Przewodniczący Rady Sektora Wolowiny

Karsten Maier

Sekretarz Generalny w UECBV (European Livestock and Meat Trades Union)

Karol Bujoczek

Redaktor Naczelny Top Agrar Polska

Prowadzący FORUM

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Jacek Zarzecki

Prezes Polskiego Związku Hodowców Producentów Bydła Mięsnego

Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Jean Pierre Fleury

Przewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA

Dr hab. Jacek Walczak

p.o. Kierownika Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji Instytutu Zootechniki PIB w Balicach

Mateusz Balcerowicz

Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej VII Kadencji (2017-2021)

Jan Krzysztof Ardanowski

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powołanej przez Prezydenta RP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2018-2020

Małgorzata Bojańczyk

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ,,ASAP''

Liam MacHale

Dyrektor ds. Europejskich w IFA Brussels (Irish Farmers Association)

Dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS-PIB

Kierownik Pracowni Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - PIB

Agnieszka Jamiołkowska

Dyrektor Zarządzająca UPEMI (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego)

Dr Jean-Baptiste Dollé

Naukowiec, Kierownik Departamentu Środowiska w French Livestock Institute (Institut de l’Elevage)

Robert Nowacki

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Olecku

Agnieszka Maliszewska

Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Wiceprzewodnicząca Cogeca (Confédération générale des coopératives agricoles) [COPA-COGECA]

Leszek Hądzlik

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Prof. dr hab. Robert Kupczyński

Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji w latach 2018-2020

Dr n. wet. Michał Bednarski

Kierownik Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego „Epi-Vet” , Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Redaktor Naczelny „Lecznicy dużych zwierząt”

Norbert Kaczmarczyk

Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

Dr Jean-François Hocquette

Dyrektor ds. badań w INRAE (Państwowy Instytut Badawczy Rolnictwa, Żywności i Środowiska)

Marine Colli

Manager ds. Relacji Instytucjonalnych w INTERBEV

Pekka Pesonen

Sekretarz Generalny COPA-COGECA

Krzysztof Jurgiel

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Europarlamencie
Jest wiele powodów aby do nas dołączyć

Dwa dni emocjonujących dyskusji nt. przyszłości sektora wołowiny.

Hodowcy, producenci żywca wołowego, pracownicy rzeźni, zakładów rozbioru mają obawy co dalej z produkcją zwierzęcą.

Inwestować czy czekać na rozwój wydarzeń?