Follow Us On

Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej

Piotr Kraśnicki

Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Tomasz Rasiński

Wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Wiesław Pilch

Członek Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej VII Kadencji (2017-2021)

Dr hab. Jacek Walczak

p.o. Kierownika Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji Instytutu Zootechniki PIB w Balicach

Leszek Hądzlik

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Zygmunt Jodko

Prezes Lubuskiego Związku Rolników, Członek Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Tomasz Kubik

Prezes Zarządu Zakładu Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.

Marcin Sokołowski

Menedżer ds. jakości i zrównoważonego rozwoju surowca w OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o.

Tomasz Kurpiewski

Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w McDonald's Polska Sp. z o.o.

Piotr Antkowiak

Wiceprezes Agraimpex Sp. z o.o.

Marian Sikora

Prezes Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Członek Prezydium COPA COGECA

Mariusz Olejnik

Prezes Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Wiesław Różański

Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Janusz Rodziewicz

Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Zarzecki

Prezes Polskiego Związku Hodowców Producentów Bydła Mięsnego

Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Jerzy Wierzbicki

Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca
Przewodniczący Rady Sektora Wolowiny